Thermo-Click konceptetmontering isoleringselementer

Den nemmeste montering af isoleringselementer!

Følg vores Facebook-side for løbende opdateringer og guides.

Thermo-Click (en montagemæssig revolution) tilbyder et komplet program af standardiserede og monteringsvenlige isoleringselementer, der sammen med vore øvrige produkter gør os i stand til at levere en helhedsløsning.

Thermo-Click’s komponenter udmærker sig bl.a. ved følgende produktopbygning og valgmuligheder:

  • Isoleringsmateriale i PUR (brandhæmmende)
  • Kappemateriale i PS
  • Medierør fra Ø15 til Ø225
  • Kappe fra Ø90 til Ø315
  • Al montage foregår med et “CLICK”
  • Ingen komponenter skal være på plads inden svejsning foretages
  • Kan genåbnes for inspektion
  • Montagetid pr. emne fra 5- til 10 min!
  • Læs mere om de montagemæssige,- tekniske,- og økonomiske fordele her – og gå direkte til vores online-shop her.